Eerste bezichtiging KFPS Drachten

03/12/2018 – 07/12/2018 – Eerste bezichtiging KFPS Drachten

Wij kijken met trots terug op deze eerste bezichtiging. Enorm trots op onze dekhengsten!

Een opvallende score: maar liefst 1/3 van de aangewezen hengsten voor Leeuwarden komt van onze hengsten!

Weer een mooi aantal ⭐STER ⭐ hengsten er bij.

Overzicht van de hengsten door ons voorgesteld, welke door zijn:

027. Ziem fan ‘e Boppeslach – Tsjalle x Norbert
028. Zeeger T. fan ‘e Boppelannen – Tsjalle x Gjalt
081. Barrabas van de Anne Hoeve – Beart x Onne
086. Andr̩ Stal de Oergong РHaitse x Doaitsen
114. Alwin K. – Thorben x Arjen
115. Aike fan it Hiem – Thorben x Brandus
116. Bentley Oet Oale Kloosterveen – Thorben x Jisse
117. Bartje fan de Mersken – Thorben x Tsjalke
118. Caesar fan Hyllested Østergaard – Thorben x Tsjalke
132. Ale fan Eagmaryp – Tsjalle x Haitse
135. Atze ̼t it Roekefjild РTsjalle x Jasper
136. Bernd fan de Keningswei – Tsjalle x Tsjerk
229. Beant fan de Lege Geaën – Hessel x Tsjalle
248. Berend fan ’t Kroese beamke – Haike x Olof
251. Ane fan de Adelvej – Jehannes x Harmen
270. Brend Abe fan Galinga State – Jehannes x Norbert
274. Bjinze fan de Lege Geaën – Jehannes x Folkert
279. Charlie van ’t Wolske veld – Jehannes x Beart
282. Age Jehannes K. – Jehannes x Sape

Kortom, ontzettend trots! Onze dank gaat uit naar de eigenaren/fokkers en ons fantastische team! Gefeliciteerd!

Afbeelding van: http://Friesenlovecoach.ch

overzicht 1e bez.