Kanne 534

Fokker familie Age Okkema
Eigenaar familie Age Okkema
Stokmaat 1.64 meter
Geboortejaar 2019
Afstamming Ulbrân 502 x Ster Sport Prest*3 AA Thorben 466 x Kroon Sport Pref*4 Prest*4
Doaitsen 420 x Kroon Sport Pref*9 Prest*6 A Fabe 348 x Model Pref*6
Prest*5 Feitse 293 x Ster Pref*7 Prest Naen 264
Merriestam 50(GENERATIE 14)
Verwantschap 17.1%
“Overtuigd op alle vlakken”
DNA-Test:
Vosfactor: Vrij
Dwerggroei: Vrij
Waterhoofd: Vrij
Een unicum, Kanne komt uit een lijn met 5 generaties Prestatiemerrie op rij. Een bewezen, zeer unieke fokstam.
Door de lage verwantschap (17%) en unieke bloedvoering kan Kanne een grote bijdrage leveren aan de fokkerij van het Friese paard.
Door het behalen van het zadelexamen in het verrichtingsonderzoek heeft Kanne ervoor gezorgd dat zijn moeder Sterre T. fan ‘e Boppelannen STER SPORT AA tevens Prestatie is geworden.
Haar eerste drie nakomelingen zijn allemaal al STER of KROON!
Kanne 534 een belofte voor de toekomst!

Tarief en reserveren Het dekgeld voor Kanne 534 bedraagt €,- excl. BTW. Gebruik voor reservering het reserveringsformulier.