Voorwaarden hengstenhouderij 2024:

– U kunt dagelijks tot 9.30 uur sperma bestellen op T +31 (0)512-354890 M +31(0)650247820
– Dekt u meerdere merries dan wordt er een korting op het dekgeld gehanteerd
(met uitzondering van de hengsten: Jimte 533 en Kanne 534):
10% bij het dekken van 2 merries;
15% bij het dekken van 3 merries;
20% bij het dekken van 4 of meer merries;
Jimte 533 zal op speciale voorwaarden dekken: vaste afdracht van € 250,-. Bij dracht betaald u het resterende bedrag van € 900,-;
– Bij gust krijgt u 50% reductie op het dekgeld voor het volgende jaar. Dit dient u aan ons door te geven voor 1 oktober (met uitzondering van Jimte 533, zie voorwaarden hierboven);
– Het dekgeld voor Jimte 533, Kanne 534 en Elger 536 bedraagt €1150,-.
Het dekgeld voor Jehannes 484, Wibout 511 en Martzen 521 bedraagt €1000,-;
– Het inboeken van de dekking bij het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld;
– In het noorden van Nederland insemineren wij uw merrie op eisprong aan huis zonder extra kosten. Buiten het noorden worden er transportkosten in rekening gebracht. Dit betreft €37,- per verzending exclusief brandstoftax in Nederland;
– Pension voor een merrie voor KI bedraagt €12,50 per dag, voor een merrie met veulen €16,- per dag. In de weide €7,- per dag, met veulen €8,- per dag;
– Bij de eerste inseminatie dient het paspoort/papier of een kopie hiervan bij de merrie aanwezig te zijn. Dit om misverstanden bij de registratie te vermijden. Bij niet nakomen van het aanleveren van bovengenoemde gegevens worden alle door het KFPS te maken kosten voor registratie bij de merriehouder in rekening gebracht;
– Inseminatie, vervoer en/of verblijf van de merrie/veulen is voor rekening en risico van de eigenaar;
– Veterinaire begeleidingskosten, geneesmiddelen, hoefsmid en onvoorziene kosten zijn voor rekening van de merriehouder;
– Als uw paard in pension komt voor KI dient het paard gevaccineerd te zijn en vrij te zijn van besmettelijke ziektes, o.a. schimmel, schurft etc. Indien het paard apart behandeld moet worden, zullen de extra kosten in rekening worden gebracht;
– Tijdens het verblijf van de merrie op het station dient het paspoort op het station aanwezig te zijn;
– Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met de dek- en betalingsvoorwaarden en de dek tarieven;
– Veterinaire begeleiding: Veterinaire begeleiding vindt plaats door Arts&Dier te Bears;
– Uitgebreide voorwaarden zullen langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld worden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden;
– Facturatie vindt plaats 2 weken na de eerste datum van inseminatie;
– Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 9% of 21% BTW;
– Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.